Konkursi Pratite konkurse na našoj web stranici

Podrška obuhvata kombinaciju 30% bespovratnih sredstava i 70% kredita Fonda za razvoj. Pomažemo Vam prilikom izrade biznis i marketing plana, kao i u izradi i pripremanju kompletne dokumentacije za dobijanje sredstava.
Prilikom izrade dokumentacije, veliku važnost pridajemo upoznavanju sa Vašim poslovanjem, razumevanju Vaše vizije i ciljeva i želimo da dokumentacija koju pripremamo bude Vama pomoć i u daljoj realizaciji poslovnog poduhvata.

Link za konkurs

Problemi sa kojima se susreću ljudi u lokalnim zajednicama su različiti, kao i rešenja koja se mogu primeniti. Stoga program Aktivne zajednice omogućava finansijsku podršku u iznosu do 350.000 dinara incijativama za rešavanje zajedničkih problema građana/ki u lokalnim zajednicama.

Link ka konkursu

Podrška obuhvata kombinaciju 30% bespovratnih sredstava i 70% kredita Fonda za razvoj. Pomažemo Vam prilikom izrade biznis i marketing plana, kao i u izradi i pripremanju kompletne dokumentacije za dobijanje sredstava.
Prilikom izrade dokumentacije, veliku važnost pridajemo upoznavanju sa Vašim poslovanjem, razumevanju Vaše vizije i ciljeva i želimo da dokumentacija koju pripremamo bude Vama pomoć i u daljoj realizaciji poslovnog poduhvata.

Link ka konkursu

Ministarstvo privrede raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme. Opšti cilj programa je povećanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu, kroz učešće u sufinansiranju nabavke sledeće opreme:

 • nove proizvodne opreme i/ili mašina;
 • polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godine;
 • novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Više informacija

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnoloski razvoj u skladu sa Finansijskim planom i finanskijskim planom i mogućnostima, sufinansira otvaranje pogona proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa 49% od vrednosti investicije.

Link ka konkursu

Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje, Zapošljavanje

Ciljevi ovog Poziva su između ostalog da se stope prevremenog napuštanja školovanja smanje na nivo ispod 10% i da se omogući da najmanje 40% osoba od 30 do 34 godine dobije diplomu tercijarnog ili jednako vrednog obrazovanja. To podrazumeva i vodeće inicijative, posebno „Mladi u pokretu” i Program za nove veštine i radna mesta. Zatim borba protiv visoke stope nezaposlenosti u Evropi, naročito nezaposlenosti mladih i dugoročne nezaposlenosti, promovisanja kulture celoživotnog obrazovanja, ublažavanju društvene isključenosti i promovisanje kulture građanskog aktivizma. Kvalitetne stručne i radne prakse, uključujući ona iz mikropreduzeća kao i iz malih i srednjih preduzeća, potrebna kako bi se premostila praznina između znanja koje se dobije obrazovanjem i osposobljavanjem te veština i sposobnosti koje se traže u svetu rada te kako bi se povećala zaposlenost mladih.

Link ka konkursu

„Pоkrеni sе zа pоsао“ program namenjen je osobama sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije. Namenjen je osobama kоје krаsi prеduzеtnički duh, аli im zbоg sоciјаlnоg stаtusа nisu dоstupni krеditi kоmеrciјаlnih bаnаka.
Bespovratna sredstva u iznosu do 250.000 dinara u vidu opreme neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе preduzetničke delatnosti.

Link ka konkursu

Usluge

 •  Asistiranje u pripremi dokumentacije za subvencionisana sredstva iz EU i nacionalnih fondova
 •  Poslovni inkubator
 •  Mentorska poruka
 •  Pravno ekonomske savetodavne usluge
 •  Razvoj profesionalnih i poslovnih veština
 •  Izrada poslovnog modela
 •  Obuke, treninzi, radionice

Obuke

 •  Osnivanje i vođenje malog preduzeća
 •  Razvoj ideja i poslovnih šansi
 •  Izrada biznis i marketnig plana
 •  Poslovni model
 •  Obuke za predlog pisanja projekta
 •  Poslovna komunikacija
 •  Javni nastup i jačanje samopouzdanja

Kontaktirajte nas