Kontakt pružanje podrške u realizaciji vaše poslovne ideje

Da molim

Usluge 

 •  Asistiranje u pripremi dokumentacije za subvencionisana sredstva iz EU i nacionalnih fondova
 •  Poslovni inkubator
 •  Mentorska poruka u poslovnom inkubatoru
 •  Karijerno vođenje i poslovna orijentacija

Obuke 

 •  Osnivanje i vođenje malog preduzeća
 •  Razvoj ideja i poslovnih šansi
 •  Izrada biznis i marketnig plana
 •  Poslovni model
 •  Obuke za predlog pisanja projekta
 •  Poslovna komunikacija
 •  Javni nastup i jačanje samopouzdanja

Kontaktirajte nas 

 • Pap Pavla, 21000 Novi Sad
 • : +38169 777 868
 • : aleksandarpokrajac@gmail.com
 • : Ponedeljak - Petak: 9:00 - 15:00 / 16:00 - 19:00

        Subota: 9:00 - 13:00