Obuke Program osposobljavanja za sticanje preduzetničkih veština

Osnivanje i vođenje preduzeća

 • Naučite kako da svoju poslovnu ideju realizujete u praksi.
 • Naučite kako da osnujete svoje preduzeće i koji oblik udruživanja je najbolje da izaberete.
 • Naučite sve što treba da znate o osnivanju i vođenju malog preduzeća u Srbiji.
 • Naučite kako da uspešno vodite svoj biznis, uz poštovanje zakonske regulative i poslovne etike

Razvoj ideja i poslovnih šansi

 • Pomoć pri odabiru odgovarajuće delatnosti (razvoj novog proizvoda - usluge) koja bi uz kreativan pristup imala šansu u tržišnoj privredi
 • Generisanje i ocene ideja
 • Razvijanje marketing strategije za nov proizvod - uslugu.
 • Analiza mogućih kupaca i proučavanje konkurencije
 • Komercijalizacija

Izrada Biznis i marketing plana

 • Pojam i svrha biznis plana.
 • Pojedinačni elementi biznis plana
 • Izrada SWOT analize poslovnog koncepta.
 • Razumevanje pristupa izvorima finansiranja i način razmišljanja investitora
 • Uspešna prezentacija biznis plana.
 • Korišćenje biznis plana kao vodiča za razvoj malog biznisa itd.

Poslovni model

 • Ključ svakog uspešnog preduzetničkog poduhvata jeste poslovni model na kome se on zasniva
 • Poslovni model je način na koji vaša organizacija rešava problem ciljne grupe, kreira i isporučuje vrednosti i ostvaruje prihode.
 • Poslovni model treba da vam odgovori na osnovno pitanje – odakle dolazi novac?

Obuke za pisanje predloga projekata

 • Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o projektima i pisanju predloga projekata.
 • Obuka učesnika za pisanje predloga projekata.
 • Animiranje učesnika da počnu da pišu projekte i konkretni saveti za prve korake.
 • Podizanje kapaciteta udruženja za bolji pristup donatorskim sredstvima, kroz unapređenu saradnju sa lokalnom zajednicom, razvijanje komunikacije sa ključnim partnerima – institucijama i donatorskim organizacijama.

Poslovna komunikacija

 • Naučite kako da svoje poruke prenosite na način da drugi čuju upravo ono što želite.
 • Saznajte detaljnije o prirodi komunikacije i elementima procesa komunikacije.
 • Koji su osnovni stilovi komunikacije i kako ih unaprediti.
 • Veštine uspešne komunikacije.
 • Verbalna i neverbalna komunikacija.
 • Poslovna korespodencija.
 • Vođenje sastanka.

Javni nastup i jačanje samopouzdanja

 • Dobar javni nastup nije samo još jedna veština, on podiže samopouzdanje i daje Vam slobodu u komunikaciji!
 • Teme treninga
  • Promena nerealnih uverenja na kojima počiva strah od javnog nastupa.
  • Formiranje unutrašnje podrške tokom javnog nastupa i tehnike emocionalne regulacije
  • Priprema javnog nastupa
  • Izgradnja prezentacijskih i komunikacionih veština
  • Upoznavanje sa mogućnostima koje prezentaciju čine interesantno
  • Zabava i vežbanje (vežbanje, vežbanje, vežbanje…) na mnogo načina, jer je javni nastup veština u kojoj možete da uživate.

Usluge

 •  Asistiranje u pripremi dokumentacije za subvencionisana sredstva iz EU i nacionalnih fondova
 •  Poslovni inkubator
 •  Mentorska poruka
 •  Pravno ekonomske savetodavne usluge
 •  Razvoj profesionalnih i poslovnih veština
 •  Izrada poslovnog modela
 •  Obuke, treninzi, radionice

Obuke

 •  Osnivanje i vođenje malog preduzeća
 •  Razvoj ideja i poslovnih šansi
 •  Izrada biznis i marketnig plana
 •  Poslovni model
 •  Obuke za predlog pisanja projekta
 •  Poslovna komunikacija
 •  Javni nastup i jačanje samopouzdanja

Kontaktirajte nas