Usluge Zajedno rešavamo problem i dolazimo do rešenja

asist

Asistiranje u pripremi dokumentacije za subvencionisana sredstva

 •  Prikupljamo i obrađujemo informacije o objavljenim konkursima iz fondova EU kao i iz nacionalnih fondova
 •  Pomažemo u pripremi i oblikovanju Vaše ideje- projekta
 •  Savetujemo Vas u pripremnoj fazi pisanja projekta
 •  Pripremamo celokupnu konkursnu dokumentaciju prema zahtevima i pravilima Europske unije za evropske kao i za nacionalne programe bespovratnih (subvencionisanih) sredstava (popunjavanje prijavnih obrazaca, finansijska konstrukcija (budžet), proračuna aktivnosti, izrada investicionog projekta, asistencija u popunjavanju izjava i dr
 •  Marketing strategija - osmišljavamo i kreiramo dugoročne marketing strategije u svrhu ostvarenja planiranih ciljeva

Pored svega navedenog, pronalazimo najpovoljnije modele (izvore) finansiranja Vaše poslovne ideje.

asist

Poslovni Inkubator

Poslovno Razvojni Centar omogućava da brzo, jednostavno i efikasno komunicirate s nama (savetodavna pomoć), ponudite svoje proizvode i usluge ostalim članovima Inkubatora, da imate pristup svim relevantnim informacijama iz poslovnih i finansijskih sfera, da budete upoznati sa otvorenim konkursima za subvencije, da po povoljnijim uslovima iznajmite poslovni prostor, salu za sastanke, da organizujete predavanje ili prezentaciju proizvoda i usluga i dr.

Internet kolaborativna platforma omogućuje pružanje raznih usluga preduzećima, preduzetnicima i udruženjima koji nisu fizički smešteni u razvojni inkubator, između ostalog umrežavanje i promocija proizvoda i usluga putem poslovnog razvojnog inkubatora.

Zasnovan je na principima saradnje, otvorenosti za rad, održivog (lokalno ekonomskog) razvoja, dobre ekonomije kao i ekonomije razmene i uslova za nesmetano bavljenje različitim delatnostima.

asist

Mentorska podrška

Mentorska podrška u poslovnom inkubatoru podrazumeva pružanje stručnih (specijalizovanih) usluga (pravnih, finansijskih, marketinških, knjigovodstvenih i dr.) u znanju, radu i kreativnom razmišljanju, čime pružamo podršku opstanku i samoodrživom razvoju preduzeća i preduzetnika u fazi kada su ona najugroženija – neposredno pri osnivanju. Naravno naše usluge mogu koristiti kako i nezaposlena lica (obuke za početnike u poslovanju) tako i preduzeća i preduzetnici koji posluju nekoliko godina ali imaju određene probleme u poslovanju (likvidnost, naplata, prodaja, zaposleni, zakonska regulativa i dr.).

Koristi mentorske podrške za početnike u poslu

 •  Lični, profesionalni i poslovni razvoj
 •  Razvijanje samopouzdanja
 •  Sticanje novog (praktičnog) znanja
 •  Razmena znanja i iskustva
 •  Izgradnja plana razvoja
 •  Izgradnja ličnih kapaciteta

Našim članovima nudimo:

 •  Poslovno savetovanje
 •  Mogućnost učestvovanja u poslovnim obukama za preduzetnike i udruženja– računovodstvo, finansije, marketing, prodaja, socijalne veštine, kreativne radionice i dr.
 •  Uključenje u našu poslovnu zajednicu i zajednicu naših partnera, uz niže cene njihovih usluga kao i mogućnost razmene proizvoda i/ili usluga (ekonomija deljenja)
 •  Promocija putem Internet portala
 •  Korišćenje poslovne baze (baza znanja)
 •  Administrativne usluge kako bi smanjili troškove Vašeg poslovanja sve administrativne poslove možete poveriti našem iskusnom timu.
 •  Korenspodenciju sa svim relevantnim institucijama – poslovnim bankama, poreskom upravom, upravom javnih prihoda, agencijom za privredne registre, klijentima i dr.
 •  Osnovne pravne usluge: priprema ponuda i ugovora
 •  Usluge knjigovodstva
 •  Usluge poreskog konsaltinga
 •  Pravno- ekonomske savetodavne usluge podrške

Mentorska podrška

Mesečni sastanci u trajanju do 2 sata na teme:

 •  definisanje ciljeva i prioriteta
 •  marketing strategija i planiranje
 •  pristup tržištu
 •  fokus ka glavnoj ciljnoj grupi
 •  pozicioniranje proizvoda-usluga
 •  razvoj novih proizvoda i strategija životnog ciklusa proizvoda
 •  jačanje prodaje
 •  izrada plana aktivnosti (marketing plan)
 •  elektronsko poslovanje i dr.

Tokom trajanja mentorske podrške, mentor je dostupan putem elektronske pošte ili telefona na temu konkretnih pitanja u vezi određenih poslovnih (pravno- ekonomskih) aktivnosti.

Cena osnovnog paketa mentorske podrške je na mesečnom nivou i zavisi od veličine preduzeća, iznosa potrebnih investicija, osvajanja domaćeg ili inostranog tržišta, kao i od plana aktivnosti. Ugovor se potpisuje na minimum 3 meseca angažmana.

Usluge

 •  Asistiranje u pripremi dokumentacije za subvencionisana sredstva iz EU i nacionalnih fondova
 •  Poslovni inkubator
 •  Mentorska poruka
 •  Pravno ekonomske savetodavne usluge
 •  Razvoj profesionalnih i poslovnih veština
 •  Izrada poslovnog modela
 •  Obuke, treninzi, radionice

Obuke

 •  Osnivanje i vođenje malog preduzeća
 •  Razvoj ideja i poslovnih šansi
 •  Izrada biznis i marketnig plana
 •  Poslovni model
 •  Obuke za predlog pisanja projekta
 •  Poslovna komunikacija
 •  Javni nastup i jačanje samopouzdanja

Kontaktirajte nas